Nimva biedt een platform om talent, vaardigheden en capaciteiten in eigen streek te ontdekken, bekend te maken en te activeren : het aanbod.

Terzelfdertijd kunnen behoeften kenbaar gemaakt worden : de vraag.

Vraag & aanbod kunnen naast euro's gewaardeerd worden door een ecosysteem van waarderingsmethoden.