Nieuws

Beste mensen,

 
Het is nu wel duidelijk: a black swan event (het Corona-virus) overspoelt de wereld.  Iedereen lijkt er zijn eigen visie op te hebben.  De quantum-fysica leert ons dat de werkelijkheid beïnvloed wordt door de waarnemer.  Hoe je de situatie inschat en hoe je denkt dat de toekomst er uit ziet bepaalt allicht een groot deel van jouw werkelijkheid.  Ad Broere schrijft in zijn blog zijn visie (zie hieronder).  Clif High barst in de laatste minuut van deze video in tranen uit omdat Bix Weir hem er aan herinnert dat zijn vooruitzichten op basis van zijn studies werkelijkheid geworden zijn.  Hij zou liever gehad hebben dat hij ongelijk had, zegt Clif.  Hij meent dat dit biologisch wapen dat mensen met specifieke DNA-eigenschappen aanvalt een wereldwijde ravage zal aanrichten.  In meerdere golven, waarvan we nu de eerste zien, over een periode van ongeveer 5 jaar.  De in steen gebeitelde richtlijnen van de Georgia guidestones lijken hiermee bewaarheid te zullen worden.
 
In MacroTrends las ik dan weer een goed onderbouwd artikel waarbij je toch grote vraagtekens moet stellen rond het bestaan van virussen.  En als je het al grappig zou vinden: in het album van Asterix en Obelix “Asterix in Italië” zie je dat een gemaskerde deelnemer op een gouden Fenix (Cfr The Economist magazine van 1988)  een race aangaat tegen Asterix.  En hoe heet die gemaskerde man ? “Coronavirus” !!!  Ik geloof mijn eigen ogen niet...
 
AsterixCorona.jpg
 
 
Zelf blijf ik er rustig bij.  Ik leef mijn leven verder.  Ik ga me niet opsluiten in een bunker en als ik ten onder ga aan dat beestje, dan is het maar zo.  Natuurlijk zal ik wel mijn immuunsysteem versterken met Vitamine C, colloïdaal zilver, anti-virale kruiden en geen onnodige risico’s nemen, maar ik ga er mijn concertbezoek aan Carlos Santana op 24 maart in het Sportpaleis niet door laten voorbij gaan.  In China verbieden ze nu ook al cash geld in bepaalde gebieden omdat het virus zich nog een tijdlang aan dat papier kan vast hechten.  Echt waar ?  Hoe handig natuurlijk om op deze manier cash te verbannen en naar een puur digitale wereld te gaan.  Kijk, het is nu wel erg duidelijk aan het worden dat het financiële kaartenhuis onder het mom van een pandemie een herstructurering gaat krijgen.
 
Bix Weir heeft voor zijn abonnees een tijdslijn opgemaakt met wat volgens hem de komende maanden kan gaan gebeuren.  Ik geef hier een beknopte samenvatting:
 
- We zijn momenteel echt aanbeland bij de vernietiging van het huidige financiële systeem
- Het virus-nieuws gaat wereldwijd rond en veroorzaakt paniek
- De winkelrekken zullen o.a. door hamstergedrag snel leeg komen te staan (wees ook maar een beetje hamster !)
- De overheid probeert het volk te sussen dat het allemaal wel goed komt en alles onder controle is
- Centrale banken printen massaal veel geld en duwen de rentevoet nog lager (negatief)
- De markten worden tot het uiterste gemanipuleerd (in een laatste stuiptrekking)
- De inkomstenvooruitzichten (voor april) van multinationals gaan drastisch omlaag (door het stilvallen van de wereldwijde im- en export)
- Kleine ondernemingen krijgen het bijzonder moeilijk en velen moeten sluiten
- Crypto-currencies kennen een hevige volatiliteit maar pieken uiteindelijk steeds hoger
- Zilver staat t.o.a. goud historisch laag: voor 1 gouden munt krijg je nu al 96 zilveren munten
- Zilver wordt erg volatiel en er komen leveringsproblemen (laatste kans om nog wat zilver in te slaan)
- Gans Europa wordt door het paniekvirus overspoeld en gaat in lock-down
- De financiële markten storten in (april)
- Dit is het einde van de globalisatie (joepie: we gaan terug onze talenten kunnen inzetten en lokaal ondernemen)
- We krijgen steeds meer (crypto-)exchanges die in “technisch onderhoud” gaan en (tijdelijk) sluiten
- Het grote geld begint massaal te vloeien naar goud, zilver en Bitcoin (en andere crypto’s)
- Al dat geld printen levert uiteindelijk niet veel op: de winkelrekken blijven leeg
- Miljoenen mensen zullen sterven (ai, ai…)
- Het Corona-virus zal ons jarenlang teisteren (mss wel 5 jaar)
- De financiële markten roepen overmacht in omwille van het virus
- High Frequency Trading bevriest de handel in de financiële computersystemen
- De wereld stopt met schulden af te betalen en geld gaat massaal naar werkelijke goederen
- Er komt of er komen nieuwe nationale crypto-munten (fiat geld in digitale vorm op de blockchain, maar gecentraliseerd en dus onder controle)
- Noodtoestanden worden uitgeroepen en het leger wordt ingeschakeld
- Iedereen leeft zowat voor zichzelf, ieder voor zich; er is geen vertrouwen meer in de overheid en de banken
- Op het diepste punt van deze hel komt Satoshi Nakamoto naar voor als een groep binnen de US overheid
- Bitcoin, Litecoin en Bitcoin Cash worden officieel uitgeroepen als basis van het nieuwe monetaire systeem
- Volgens de cijfers van de Sociale Zekerheid krijgt iedere burger een deel van deze crypto’s toegewezen (juli 2020)
- Crypto-exchanges beginnen terug te openen en de handel op te nemen
- Eerlijke blockchain-technologie wordt ingezet om financiële markten terug op te starten (einde manipulatie)
- Veritaseum (VERI) wordt als crypto-oplossing gebruikt om een eerlijke handel in financiële assets te bewerkstelligen
- De waarde van Veritaseum zal daardoor de waarde van Bitcoin benaderen (98% is nu in handen van de US overheid)
 
Bovenstaande is volgens Bix zijn “best case scenario”.  Een “Mad Max” wereld (ieder voor zich) is ook mogelijk maar laten we hopen dat zelfs het beste scenario van Bix nog niet bewaarheid zal worden.  We leven nu echt wel in een bijzondere tijd en voor wie nog vertrouwen heeft in een derde partij voor zijn financiële zaken: ik vrees dat het de laatste kans is om nog wat fiat-geld veilig te stellen in de vorm van goud, zilver en crypto’s.  Ik wil nogmaals het belang beklemtonen om zelf te leren omgaan met crypto-currencies.  Ik kreeg van enkele mensen de vraag of ik nog eens een workshop ga geven binnenkort ?  Als er nog enkele mensen bereid zijn die te volgen, organiseer ik er nog een.  Misschien wel de laatste, wie weet ?  Met een mondmaskertje aan...
 
Met genegen groeten,
 
Geert
 
adbroere_blue
 

DE KOMENDE TRANSHUMANE MENS

georgia-guide-stones
 
Yuval Noah Harari werd geboren in Kiryat Ata, Israël, in 1976 en groeide op in een seculiere Joodse familie met Libanese en Oost-Europese wortels in Haifa, Israël. Hij studeerde geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem van 1993 tot 1998 en aan het Jesus College in Oxford van 1998 tot 2002.

Zijn promotiestudie had als thema ‘oorlog en de relaties tussen geschiedenis en persoonlijke identiteit in renaissance militaire memoires, c.1450-1600.’ Tot 2014 was hij een weinig bekende wetenschapper, die zich vooral richtte op de militaire geschiedenisonderwerpen, waaronder kruistochten. Na de publicatie van drie boeken ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ en ‘Lessons for the 21st Century’, die in miljoenenoplage werden verkocht, werd hij snel wereldberoemd. Harari wordt overal in de wereld uitgenodigd voor lezingen, interviews en gesprekken. Tot zijn bewonderaars rekent hij onder meer Angela Merkel, Bill Gates, Mark Zuckerberg en Barack Obama. Gates noemt hem ‘de favoriete historicus van Silicon Valley’.

Harari was op 4 februari in gesprek voor de Nederlandse televisie met Adriaan van Dis. Van Dis interviewde Harari naar aanleiding van de drie boeken waarmee hij wereldbekendheid verwierf. Hij kondigt het einde van de Homo Sapiens aan. Door biotechniek, gekoppeld aan artificiële intelligentie gaat er zich een nieuw type manifesteren: de Transhumane Mens. Deze mens is in hoge mate intelligent, volledig in balans en verlost van menselijke tekortkomingen, die leiden tot verkeerde keuzes, ziekte en dood. Het zal volgens Harari niet lang meer duren voordat de nieuwe mens zich gaat manifesteren. Hij maakt de vergelijking met de aarde 50.000 jaar geleden, toen de Cro-magnon Mens, de Homo Sapiens, de wereld veroverde vanuit Oost Afrika en de andere menssoorten, waaronder de Neanderthalers het onderspit moesten delven. 

In deze tijd zullen het volgens Harari vooral de rijken en machtigen zijn, die zich de stap naar Transhumanisme kunnen veroorloven. Zonder dat hij de vergelijking met de situatie van 50.000 jaar geleden volledig doortrekt, maakt Harari impliciet duidelijk dat de nieuwe Transhumane Mens de achterblijvers zal opruimen zoals dat ook toen gebeurde. 
Zo vallen er een aantal puzzelstukken op hun plek. Ik heb in mijn boeken, artikelen en interviews gewezen op de wereldwijd toenemende kloof tussen rijk en arm. Die kloof wordt snel groter, omdat de rijkdom van de een ten koste gaat van de ander. Overal neemt het tekort aan koopkracht af (koopkracht is in hoeverre je in staat bent om een menswaardig materieel bestaan te leven) en neemt de armoede toe. Er zijn volgens officiële cijfers in Nederland anderhalf miljoen mensen die in armoede verkeren. De werkelijkheid zal schrijnender zijn. En dan is armoede ook nog een relatief begrip, want niet in staat zijn om goede kleding, schoenen, woninginrichting et cetera te kopen en je de tandarts niet te kunnen permitteren is ook armoede. Het verhaal dat mensen door hun eigen fouten in de problemen komen, is onzin. Voor de meeste van hen geldt dat er onverwachte gebeurtenissen zijn, die tot de financiële problemen hebben geleid. De werkelijke oorzaak is dat de lasten stijgen en de inkomens in verhouding daarmee niet of nauwelijks toenemen. Dat de inkomens niet of nauwelijks toenemen heeft vooral te maken met de vrije marktwerking. Daardoor is er een enorme overwaardering ontstaan van ‘aandeelhouderswaarde’. Anders gezegd, de inkomensbron van de rijken is daardoor wijd open gezet. Aan hen die willen weten hoe dit mechanisme werkt, raad ik aan ‘Geld in de Bijrol’ te lezen.

Volgens de visie van Harari zal de wereldbevolking drastisch worden teruggebracht. Waarschijnlijk als gevolg van honger, gebrek, ziektes en -waarschijnlijk- oorlogen. Dan wordt waargemaakt wat in graniet staat gebeiteld in de ‘Georgia Guidestones’. De overblijvende mensheid van het Homo Sapiens type zullen waarschijnlijk slaven worden van de Transhumane Mens. Of Harari zich versprak of dat hij het opzettelijk heeft gezegd weet ik niet, maar ik hoorde hem spreken over ‘nuttelozen die gaan verdwijnen’. Geselecteerd op het gehalte aan kunstmatige intelligentie en biotechnologie, dus bruikbaarheid in de Nieuwe Wereldorde. 

Harari heeft het over religies en ideologieën als ‘het verhaal’ dat de mensheid nodig heeft om in beweging te komen. Hij maakt de vergelijking tussen mensen en chimpansees. Als de chimpansee zou worden beloofd dat hij na dit leven op een plek gaat komen waar hij onbeperkt bananen kan eten als hij zou meehelpen aan de bouw van een kathedraal dan zou de chimpansee dat niet doen. De mens echter wel. Omdat de mens een verhaal nodig heeft waarin hij gelooft, aldus Harari. Een nieuw verhaal is dan eveneens dat van ‘Climate Change’. Door ons collectieve schuldgevoel over het vernietigen van aarde, milieu en natuur moeten wij bereid zijn om massaal boete te doen.

Is het waar, worden wij in beweging gehouden door verhalen? En als dat waar is, zou dat niet komen omdat de mensheid de herinnering in zich draagt aan een andere, hogere bewustzijnstoestand? Ik heb daar een mening over die ik tot dusver voor me heb gehouden. Vooral om mensen te kunnen bereiken met mijn inzicht over geld en het geldstelsel en om de drempel zo laag mogelijk te houden. Ik denk echter dat de kaarten zolangzamerhand geschud zijn. De meeste mensen hebben hun keuze gemaakt, of ze zich hiervan bewust zijn of niet. Nu Yuval Noah Harari zich zo onomwonden heeft uitgesproken voor de Nederlandse televisie, denk ik dat het tijd is om duidelijkheid te geven. Blijven we geloven in ‘het verhaal’, of gaan we staan voor dat wat volgens ons nodig is om met elkaar een menswaardige samenleving te creëren?

Auteur Peter Toonen beschrijft in zijn boek ‘Opgesloten in een Piramide’ hoe deze planeet in het verre verleden werd bezet. Ook in de Nag Hammadi Library zijn veel aanwijzingen te vinden van hoe de mensheid door een 'vreemde mogendheid' gevangen werd genomen. We worden gecontroleerd door wat Toonen het Menselijk Verstand Systeem noemt. Het werd gecreëerd als een onzichtbare gevangenis door de machten die deze planeet overnamen. Zij hebben de verhalen ontwikkeld die de mens doen open staan voor dat wat men ons wilde en wil laten geloven en dat ons in beweging brengt. Om het even of het om religie, ideologie, of new age gaat. Zolang we onszelf maar niet los maken van dat Menselijk Verstand Systeem. De eerste stap in de door hen geconstrueerde evolutie was die van de Cro-magnon mens, die al het resultaat is van genetische manipulatie. Het doel ervan was om een menssoort te kweken, die voldoende intelligentie had om voor de machthebbers – die als Goden werden aanbeden - te werken, zonder de eigenschappen te bezitten waarmee ze hen zouden kunnen overvleugelen. Deze menssoort is succesvol gebleken, want het heeft 50.000 jaar kunnen bestaan en heeft de concurrentie verslagen. Het lijkt er echter veel op dat aan de Cro-magnon mens een einde gaat komen en dat er een Nieuwe Mens in de maak is. Een mens die geperfectioneerd is ten opzichte van de huidige versie met behulp van biotechnologie en kunstmatige intelligentie. Deze nieuwe stap zal niet in enkele jaren voltooid zijn. Het kan korter of langer duren, als het aan de machthebbers ligt, dan gaat het er echt komen en verdwijnt de huidige mens uit beeld. Precies zoals Harari voorspelt. 

Het is opvallend dat Liefde en Christus niet worden genoemd door Harari, behalve als ingrediënten van het verhaal en dus volgens hem uiteindelijk betekenisloos. Voor mij zijn dit echter de Krachten die ons in staat stellen om van binnenuit te scheppen, verbonden met het Eenheidsbewustzijn of God als je daaraan de voorkeur geeft. Voor mij is Christus de Kracht die ons bewustzijn verbindt met het Eenheidsbewustzijn, waardoor we tot grotere dingen in staat zijn dan in onze huidige toestand van zijn. Vooral omdat we ons hierdoor los kunnen maken uit de huidige mentale gevangenschap. Liefde is de energie die het Universum in beweging brengt. Liefde staat gelijk aan Leven. Met de Kracht van deze Liefde en in Christus kunnen wij onszelf bevrijden. De Macht weet het en ze weten ook dat er zich over de hele wereld een groeiende bewustwording aftekent. Daarom hebben ze haast om ons eronder te houden zolang het Transhumanisme project niet is voltooid, door angst te genereren. Angst voor de gezondheid, angst voor geweld, angst voor gebrek et cetera. Angst verlamt en weerhoudt ons ervan om in onze Menselijke kracht te gaan opstaan. Het zijn echter niet meer dan bewijzen dat de Macht onder druk staat.

Ik ben er innerlijk van overtuigd dat wij niet aan ons lot zullen worden overgelaten als wij ons echt los willen maken uit de greep van het Menselijk Verstand Systeem en uit de vele verhalen waarmee we telkens weer gevangen worden genomen.

Als je reactie zou zijn dat ik een ‘klap van de molen’ heb gehad, voel je dan vrij om je inschrijving op mijn nieuwsbrief te beëindigen. Als je blij bent met dit artikel, dan is dit voor mij verheugend en een bewijs dat ik jou er tenminste een plezier mee heb gedaan. Voor mij is het in elk geval een opluchting om me op deze manier te hebben uitgesproken. Want waat mij betreft raakt dit de kern van waar het bij ons om draait. 

Ad Broere

 
Abonnees van mijn nieuwsbrief krijgen korting op de aanschaf van 'Geld in de Bijrol'. Je bestelt het boek door hier te klikken.voorplaat-geld-in-de-bijrolc047
 

Nemen FNV fondsbestuurders hun verantwoordelijkheid?

De gang van zaken met betrekking tot aanvullende pensioenen heeft bij velen de gemoederen stevig verhit. Het ongenoegen over het beleid van de Staat en De Nederlandsche Bank (DNB) is groot. Hoe is het mogelijk dat er al meer dan een decennium geen verhogingen zijn bij de meeste fondsen en er zelfs kortingen dreigen. Terwijl er sprake is van een …
Nemen FNV fondsbestuurders hun verantwoordelijkheid?
 

Hoe kan de kloof tussen rijk en arm worden gedicht?

Hoe kan de kloof tussen rijk en arm worden gedicht?
De acht rijksten ter wereld bezitten evenveel als de armste helft van de mensheid (3,6 miljard mensen). Oxfam publiceerde onlangs een nieuw rapport ter gelegenheid van het jaarlijkse congres van politieke leiders en topondernemers in Davos. Het Oxfam rapport ‘An economy for the 99 percent’ toont aan dat de kloof tussen rijk en arm veel dieper is dan werd gevreesd. …
 

Na de komende crash: meer van hetzelfde?

Dit gesprek tussen Paul Buitink en Ad Broere gaat over 'Geld in de Bijrol', het meest recente boek van Broere. Gaan we na de crisis met wat aanpassingen aan het financiële stelsel opnieuw een cyclus tegemoet die eindigt op dezelfde manier als de voorgaande? De opvatting als zou een crisis een natuurramp zijn is misplaatst. De cycli waarin we vanaf …
Na de komende crash: meer van hetzelfde?
 

Superrijkdom en machtsmisbruik

Superrijkdom en machtsmisbruik
In het gesprek dat ik op 8 januari 2020 met Paul Buitink had voor Café Weltschmerz werd de nadruk gelegd op de groeiende vermogensongelijkheid in de westerse wereld, waar onder in Nederland. Steeds meer mensen zien hun koopkracht slinken en uitgaven die twintig jaar geleden nog zonder probleem konden worden gedaan, zijn niet langer haalbaar of er moet naar goedkope …
 

Donaties zijn welkom op

NL59TRIO0379342502
tnv Humane Economy Publishing

 

facebook 
 
 
 

 
adbroere_blue
 

De hele olifant

olifant in de kamer
Je kent ze vast wel uit de kindertijd, de genummerde stippen die, als je ze in de goede volgorde met elkaar verbindt, het hele beeld laten zien. Zoals in dit geval de olifant (in de kamer). Zo is het ook met alles wat tot ons komt via de media. Het Coronavirus, MH17-proces, verkiezingsstrijd in de VS, de klimaatplannen van Timmermans, de beurzen die een klap krijgen, de economie die wel of niet mis gaat en nog veel meer. De voorpagina's van de kranten en de kletsprogramma's voor de TV bieden onderwerpen aan die dan weer enorm belangrijk zijn en dan weer uit beeld verdwijnen. Nieuws lijkt een product dat aan ons wordt verkocht. We zien alleen wel het product, maar niet met welk doel het product door onze strot wordt gedouwd. Want dat mogen we toch wel concluderen als we kijken naar het mediageweld waarmee 'nieuwsfeiten' aan ons worden gepresenteerd. 

Het Coronavirus bereikt Europa

Codogno in Noord Italië is een stadje met zo'n 16.000 inwoners. Het ligt middenin het industriële centrum van Italië. Een 38-jarige mannelijke inwoner van dit stadje meldde zich bij het ziekenhuis met longproblemen. Hij bleek besmet te zijn met het coronavirus. Wie hem heeft besmet is onduidelijk. Hij zou wel contact hebben gehad met 'een Chinese zakenrelatie', maar die was zelf niet besmet. De man werkt overigens voor Unilever. Deze Italiaan is volgens de autoriteiten de besmettingshaard van het coronavirus. 
Inmiddels hebben we duidelijke aanwijzingen dat het virus waarschijnlijk in een laboratorium bij Wuhan in China is gekweekt en dat dit is gebeurd in het kader van biologische oorlogsvoering. Hoe het uit dat laboratorium is gekomen en is verspreid in Wuhan is onduidelijk. Evenals dat het onduidelijk is hoe het virus in Noord Italië terecht is gekomen, uitgerekend in het midden van het industriële hart van Italië. Als het de bedoeling zou zijn om Europa vanuit Italië te treffen, dan lijkt dit vooralsnog effectief te zijn. 
De Italiaanse vrouwelijke arts Gismondo durft zich uit te spreken. Mondkapjes zijn hoe dan ook een bron van verwarring. Niet nodig, is ze resoluut. Ze vindt dat juist mensen in de gezondheidszorg kalmte moeten bewaren. ,,Wie zich met gezondheidszorg bezighoudt, heeft de plicht het uit te leggen. Zodat alle vaders en moeders kalmeren. Maar als mensen overstelpt worden met video’s van uitgestorven steden, van ambulances met gillende sirenes enzovoort, dan creëer je paniek. De enorme hoeveelheid maatregelen die de Italiaanse overheid genomen heeft, lijken uit wetenschappelijk oogpunt overdreven. Maar mensen hebben een antwoord nodig. En verder wordt gezondheidszorg op politiek niveau vaak gebruikt voor eigen doelen. Daar zeg ik verder maar niks over. Behalve dat het onacceptabel is.”

Op de vraag hoe lang dit virus doorgaat: ,,Ik denk niet dat we volgende week niet meer over het coronavirus praten. In Italië hebben we maar erg weinig mensen die ziek zijn van alleen het coronavirus, die zijn op de helft van één hand te tellen. De anderen zijn patiënten met een afweersysteem dat al was aangetast door andere ziektes en die vanzelfsprekend ook complicaties zouden hebben gekregen van een gewone griep. De paar mensen die zijn overleden hadden kanker in een vergevorderd stadium of waren al levensgevaarlijk ziek. Eén ding moeten we niet vergeten, en dat is handen wassen. Het toilet is één deur verder.”
Als al in 1981 de schrijver Dean Koontz duidelijk maakt in zijn thriller 'The Eyes of Darkness' dat er bij Wuhan een laboratorium is dat aan virussen werkt die voor biologische oorlogsvoering bestemd zijn en dat hij een virus het Wuhan-400 virus noemt, dan geeft dat toch te denken over wat er echt aan de hand is. De wetenschapper James Lyons-Weiler PhD, bevestigde na het virus te hebben geanalyseerd dat het in een laboratorium werd vervaardigd. 

Biologische oorlogvoering

Ik krijg nooit mail van The Economist, de roeptoeter van 'De Club'. Nu plotseling wel. Een speciale editie over de pandemie die ons aan het treffen is en de gevolgen ervan voor de wereldeconomie. Alarmerende artikelen, bedoeld om iedereen te laten meegaan in deze paniekgolf. Zo van, er zijn 'al' 83.000 geregistreerde gevallen van het virus, maar waarschijnlijk zijn het er meer en er zijn tenminste 2.800 mensen aan het virus overleden. 
De gekte heeft toegeslagen.. Er leven 7,8 miljard mensen op deze aarde, daarvan zijn er 83.000 aangestoken door een virus, waaraan 2.800 mensen zijn overleden. Vrijwel alle volgens een Italiaanse arts waren dit mensen die al ernstig ziek waren. Ook heeft deze geweldige dame gezegd dat de berichtgeving over 'het virus' politiek wordt gestuurd en met zoveel woorden dat zij zich er als medicus van distantieerde. 

Het feit dat 'The Economist' mij plotseling heeft uitverkoren om te mogen delen in hun wijsheid zegt mij genoeg. Iedereen moet mee in de paniek en straks aan de vaccinatie. 
Waar zijn Koot en Bie, waar is Jiskefet om dit gedoe eens luchtig op de hak te nemen. Want niets is zo dodelijk voor 'De Club' dan lekkere recht toe recht aan Hollandse humor. Voor onszelf is het trouwens ook heel goed, want lachen schudt de lever. 

Janet Yellen, de zetbaas van de Federal Reserve van 2014 tot 2018 'acht het mogelijk' dat de VS in een recessie gaat komen als gevolg van het coronavirus. 
Daar heb je het. Het coronavirus is de oorzaak van de neergang van de economie, niet alleen in de VS, wereldwijd. 
Flauwekul, het coronavirus is het excuus om de economie te laten kelderen. Die economie ligt al lang op zijn gat. Het wordt in de lucht gehouden door allerlei manipulaties, zoals ongelimiteerde geldverruiming door de Fed van mevrouw Yellen.
Wat komt die door de media tot ongekende hoogte opgeblazen 'pandemie' toch goed uit.

Pandemie

Als je in de krant leest of voor de TV hoort spreken over 'pandemie' met betrekking tot het coronavirus, bedenk dan dat het pas een pandemie is wanneer het zich wereldwijd heeft verspreid EN als het een groot deel van de (wereld)bevolking heeft getroffen. Als er nu gesproken wordt over pandemie, dan is het niets minder dan -bewuste- paniekzaaierij. In Nederland waren op 5 maart 2020 83 gevallen van het Corona virus geregistreerd, op een bevolking van 17 miljoen mensen is dat een verwaarloosbaar klein getal. 
Het echte probleem in Nederland is het enorme aantal chronisch zieken. Er waren in 2018 9,9 miljoen Nederlanders met een chronische aandoening. Dat is ruim meer dan de helft van de bevolking. Inmiddels zijn het er meer, want er zit een stijgende lijn in. Misschien wel het meest ernstige hierbij is, dat een kwart van de kinderen een chronische aandoening heeft. 
Onder chronische aandoening wordt verstaan: 'een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Een chronische aandoening gaat doorgaans gepaard met PIJN, GEESTELIJK LIJDEN, BEPERKINGEN in functioneren of andere klachten. De mate waarin mensen hinder ondervinden verschilt per aandoening en per individu'.
Als er iets is waarover we ons druk zouden moeten maken is de vraag hoe het komt dat er zo veel mensen een of meer chronische aandoeningen hebben. En vooral, als we de echte oorzaken kennen, wat we eraan kunnen doen om deze echt slechte situatie te verbeteren. 
Je zou toch geneigd zijn te denken dat zoveel chronisch zieken behalve voor de mensen zelf, ook slecht zijn voor de economie - behalve dan voor de farmaceutische bedrijven - maar nee, het Corona virus, dat is pas slecht voor de economie.

Meer stippen om te verbinden

Wetenschappers zoals Martin Pall waarschuwen voor de gevolgen van de toepassing van 5G. Er is nog geen studie, waarin wordt geconcludeerd dat 5G zonder risico’s is voor de gezondheid. Toch wordt er al op meerdere plekken in de wereld geëxperimenteerd met 5G. Proefgebieden zijn bijvoorbeeld Wuhan in China en Milaan in Italië. Uitgerekend daar is het aantal corona gevallen het grootst. Uit studies is gebleken dat de 60 Ghz frequentieband grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, omdat bij deze frequentie zuurstofatomen worden geabsorbeerd. Dit heeft ademhalingsproblemen tot gevolg, die lijken op de klachten bij longontsteking. Velen zien 5G als een mensvijandig fenomeen dat vooral de controle over groepen en individuen versterkt en niets bijdraagt aan het menselijk welzijn.
Vorig jaar tekende President Trump een executive order, die bij pandemie het optreden van vaccinatieteams mogelijk maakt. In Nederland wordt gezinspeeld op het uitroepen van de noodtoestand als de ontwikkeling rond het virus ongunstig zou zijn. Ook in dit land zou gedwongen vaccinatie het gevolg hiervan kunnen zijn. Vorig jaar is er in China massaal gevaccineerd. 

Bill Gates bestelt grote coronastudie in Leuven

Op de Leuvense Gasthuisberg wordt binnenkort een levering van 15.000 geneeskrachtige moleculen verwacht, met de groeten van gewezen ¬Microsoft-baas Bill Gates. Dat schrijft De Standaard vandaag. Op vraag én op kosten van de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) zal de KU Leuven ze de komende weken testen op hun eventuele werkzaamheid tegen het nieuwe coronavirus. Dat virus veroorzaakt de longziekte Covid-19, die uitgroeit tot een wereld¬wijde epidemie en waartegen nog geen enkel medicijn bestaat.

HLN-België, 4 maart 2020

Bill Gates beijvert zich al jaren voor vaccineren. Ook nu roert hij zich weer met ‘geneeskrachtige moleculen’. Mensen met reserves over vaccineren en in het bijzonder als Bill Gates zich ermee bemoeit, denken het hunne ervan. Die ‘geneeskrachtige moleculen’ zouden heel goed programma’s kunnen zijn om het eveneens technologisch gefabriceerde coronavirus te neutraliseren. Maar, niets voor niets, de geneeskrachtige moleculen bevatten waarschijnlijk meer software dat ongetwijfeld zijn invloed op ons denken of vermogen tot denken zal uitoefenen. 

De hele olifant

‘Het Coronavirus: Onze hoogmoed keert zich tegen ons. Het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt, lijkt de juiste kenmerken te hebben om zich wereldwijd te kunnen verspreiden. Hopelijk zal het ook wereldwijd tot nadenken aansporen over hoe wij het leven op aarde naar onze hand zetten.’ Dirk Draulans, redacteur Knack België 4 maart 2020

"O eenvoudige sterveling, is er één ding dat we u NIET kunnen laten geloven?" - Adam Weishaupt.

Veel stippen met cijfers erbij. Wij verbinden de stippen door nauwkeurig de volgorde van de cijfers aan te houden. Voor ons verschijnt het beeld van de hele olifant. In mijn vorige nieuwsbrief heb ik me voor het eerst uitgelaten over die olifant. Dit was naar aanleiding van het interview van Yuval Harari voor DWDD. Harari gaf zijn visie op de verdere ontwikkeling van de mensheid. Hij voorspelde het verschijnen van de transhumane mens, volgens hem superieur aan de huidige mens. De transhumane mens ligt binnen het bereik van hen die veel geld en macht hebben. De huidige mens gaat in transitie naar de transhumane mens. Wie daarin niet mee kan – of mee wil – zal volgens Harari verdwijnen, zoals ook de op aarde levende humanoïde soorten werden ‘opgeruimd’ door de homo sapiens. 

Het proces hier naartoe is ingezet. De mensheid wordt op zijn twee meest gevoelige punten aangepakt, angst voor de gezondheid en angst voor gebrek. Daarom wordt het coronavirus steeds meer opgeblazen totdat het de status van pandemie heeft bereikt. Angstige mensen zullen dan om bescherming vragen en dat krijgen ze dan dankzij Bil Gates met zijn ‘geneeskrachtige moleculen’. Het probleem is dat er een technologie werd ontwikkeld, die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Daarom geloven veel mensen gewoon niet dat we met behulp van die technologie geheel kunnen worden onderworpen aan de wil van hen die deze technologie kunnen toepassen. Zij zijn de moderne tovenaarsleerlingen omdat ook zij niet in de gaten hebben welke krachten er achter die technologie drijven. 

Wij worden met technologie bewerkt die ons bevattingsvermogen te boven gaat. Het programma wat er achter drijft is dat van de realisatie van de transhumane mens. Het is de vraag of dit proces nog te keren is. Als je de ontwikkelingen van de afgelopen weken waarneemt, dan is het duidelijk dat de mensheid in het algemeen gevoelig is voor ‘het verhaal’. Harari had het erover dat de mens een verhaal nodig heeft om in beweging te komen. Dat verhaal is er nu. Volgens de redacteur van Knack spoort het ons aan om na te denken over hoe wij het leven op aarde naar onze hand zetten. Weer schuldgevoel, dus. Gemanipuleerde wezens, die wordt verweten dat ze niet vanuit hun Oorspronkelijke Zijn handelen. Het is echter juist die manipulatie die ons afhoudt van ons Oorspronkelijke Zijn, van Christus in ons. Als wij daarmee verbinding zouden maken, dan zijn de krachten die van mening zijn dat we een nutteloos soort zijn geworden, machteloos naar ons toe. Het ziet er op dit moment niet gunstig uit.

Toch blijf ik positief, want door de crisis waarin we nu steeds dieper komen te verkeren, kunnen er twee dingen gebeuren. We laten ons meeslepen door de krachten die geen Liefde kennen, of we maken de verbinding met Christus in ons, waardoor we zelfs onder de grootste druk overeind zullen blijven. Gelukkig zijn er heel wat en een toenemend aantal Mensen die daartoe in staat zijn. 

© Ad Broere

Abonnees van mijn nieuwsbrief krijgen korting op de aanschaf van 'Geld in de Bijrol'. Je bestelt het boek door hier te klikken.

 
Donaties om mijn werk financieel te ondersteunen zijn welkom op
NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing
voorplaat-geld-in-de-bijrolc047
 

Workshop: Uniek Eenmalig Aanbod

Op 3 april is er bij Seats2Meet in Utrecht een workshop door Ad Broere, waarin het thema ‘hoe zit het nu echt met geld’ centraal staat. De workshop is gericht op jongeren tussen 18 en 30 jaar, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en met minimaal een middelbare schooldiploma. Dankzij sponsoring van onder andere Seats2Meet kan de workshop gratis worden …
Meer lezen
Workshop: Uniek Eenmalig Aanbod
 
 
 
 

Nimva Nieuwsbrief - Heet van de naald

Schrijf je in op de nimva nieuwsbrief en ontvang gratis de mini-cursus Koopkrachtbehoud.

Je kan je op elk moment uitschrijven en we geven je adres niet door aan derden.

© 2015-2020 Nimva